Informacje o rejestracji, prawach i obowiązkach pacjenta, cenniki i dokumenty do pobrania.
KOMORA HIPERBARYCZNA
Informacje na temat tlenoterapii hiperbarycznej, wskazaniach i zasad rejestracji
Spis najważniejszych numerów telefonów oraz adresów jednostek medycznych ZOZ w Nysie
Ważne informacje na temat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zasad jego działania
Jednostki medyczne, personel, informacje o ofercie i dane kontaktowe
Plan rozmieszczenia budynków szpitala i mapa dojazdowa

Szpital w Nysie

Szpital Powiatowy w Nysie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Powiatu w Nysie.
Szpital w Nysie jest Szpitalem wielospecjalistycznym, zabezpiecza mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego, brzeskiego, posiada w swoich strukturach 15 oddziałów oraz kilkanaście poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyki labolatoryjnej, obrazowej oraz tomografii komputerowej a także zakład rehabilitacji.
Szpital dysponuje 479 łóżkami, a rocznie hospitalizowanych jest ok. 20 tys. pacjentów i wykonuje się ponad  6 tys. zabiegów operacyjnych w tym zabiegi metodą laparoskopową.
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem wyniesionym na dachu Szpitala dla helikopterów sanitarnych posiada własny transport sanitarny.

Zobacz więcej

AKTUALNOŚCI 

16-11-2023 Komunikaty

Oferty pracy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zatrudni pielęgniarki / pielęgniarzy/ ratowników medycznych na umowę o pracę/ umowę zlecenie. Warunki i szczegóły pod numerem: 77 4087841. Czytaj więcej

więcej aktualności

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie działa Koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej. Nadzoruje on proces terapii pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie otrzymał wyróżnienie "Zadowolony Pacjent" przyznawane przez Instytut Badania Marki dla placówek, które dysponują usługami medycznymi o najwyższym standardzie oraz stale wykazują szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich pacjentów.

Szkoła adresowana do rodziców pragnących świadomego przygotowania do macierzyństwa i aktywnego porodu . Przygotowujemy rodziców do porodów rodzinnych.

Medyczny Portal Informacyjny

Medyczny Portal Informacyjny (MPI) to elektroniczna obsługa pacjenta Zespołu Opieki Medycznej w Nysie (e-pacjent). Umożliwia m.in. rejestrację do wybranej poradni oraz dostęp danych medycznych np: wyników badań, kolejek oczekujących, pobytów, wizyt.


Deklaracja „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”:

 1. Szpital stosuje definicję sprzętu bezpiecznego zgodnie z rekomendacjami PSPE .
 2. Szpital zobowiązany jest do oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny w opisie stanowiska pracy oraz określenia, czy na danym stanowisku konieczne/rekomendowane jest używanie sprzętu bezpiecznego, takiego jak np. igły iniekcyjne, cewniki naczyniowe, systemy zamknięte do pobierania krwi, systemy zamknięte do przygotowywania i podaży leków niebezpiecznych.
 3. Szpital obliguje się do zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny przez personel medyczny dla wszystkich stanowisk, które tego wymagają.
 4. Szpital ma opracowane i wdrożone procedury postępowania poekspozycyjnego dla pracowników odnośnie sposobu postepowania, kiedy dojdzie do ekspozycji na materiał biologiczny.
 5. Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia wstępne i przypominające) w zakresie zapobiegania ekspozycji na materiał biologiczny, infuzji leków, obsługi systemów zamkniętych.
 6. Szpital wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny.
 7. Szpital zapewnia przeprowadzenie prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu medycznego, zgodnie z podpisaną umową z odbiorcą odpadów medycznych.
 8. W podmiocie medycznym prowadzony jest rejestr wszystkich zranień i zakłuć, w tym związanych z kontaktem potencjalnie zakaźnym.
 9. Szpital monitoruje poziom zakupów oraz faktyczne wykorzystanie sprzętu bezpiecznego na terenie jednostki.
 10. Szpital monitoruje powikłania występujące u pacjentów, np. odcewnikowe zakażenie krwi
 11. Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.