wtorek, 11 maj 2021 13:26

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E oraz usługa dystrybucji do instalacji znajdującej się w obiektach odbiorcy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E oraz usługa dystrybucji do instalacji znajdującej się w obiektach odbiorcy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34 w ilości 9708228 kWh (864183 m3) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020, poz. 833 t.j.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego


Szczegóły zamówienia