piątek, 22 październik 2021 11:52

Ogłoszenie o wynikach postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 21.10.2021r. na udzielanie świadczenia zdrowotnego przez lekarry specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej