środa, 16 czerwiec 2021 13:16

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ

Szczegóły zamówienia