Administracja szpitala

Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
Centrala 77 40 87 800
Naczelna Pielęgniarka 77 40 87 841
Radca Prawny 77 40 87 840
Dział Organizacji i Nadzoru 77 40 87 835
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 77 40 87 816
Sekcja Księgowości 77 40 87 853
Dział Służby Pracowniczej 77 40 87 849
Sekcja BHP 77 40 87 838
Sekcja Socjalna 77 40 87 845
Ruch Chorych 77 40 87 855
Sekcja Płac 77 40 87 848
Sekcja Inwentaryzacji
77 40 87 856
Sekcja Analiz i rozliczeń  77 40 87 844
Rejestr Usług Medycznych 77 40 87 993
77 40 87 992
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
77 40 87 815
Dział Eksploatacji  77 40 87 810
Sekretariat Dyrektora 77 40 87 830

Oddziały szpitalne

ul. Bohaterów Warszawy 23
   
Oddział Ratunkowy 77 40 87 970
Oddział Ginekologiczno-Położniczy  77 40 87 882
Oddział  Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka
77 40 87 889
Oddział Okulistyczny  77 40 87 902
Oddział Urologiczny 77 40 87 951
Oddział Laryngologiczny 77 40 87 927
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 77 40 87 942
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 77 40 87 956
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 77 40 87 962
Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Dziennym 77 40 87 922
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 77 40 87 862
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej 77 40 87 872
Oddział Chorób Wewnętrznych A   77 40 87 891
Oddział Chorób Wewnętrznych B 77 40 87 958
Pracownia Diagnostyki Endoskopowej 77 40 87 858
Dzienny Oddział Psychiatryczny    77 40 87 957

Przychodnie specjalistyczne

ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa
   
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej     77 40 87 864
Poradnia Leczenia Bólu  77 40 87 863

ul. Bohaterów Warszawy 34, Nysa
   
Poradnia Okulistyczna     77 40 87 904
Poradnia Specjalistyczna przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym  77 40 87 954

 

ul. Ogrodowa 1, Nysa
   
Poradnia Urologiczna    77 40 87 982
Poradnia Chirurgii Ogólnej   77 40 87 876
Poradnia Dla Kobiet  77 40 87 991
Poradnia Endokrynologiczna 77 40 87 982
Poradnia Cukrzycowa 77 40 87 963
Poradnia Gastroenterologiczna 77 40 87 982
Poradnia Laryngologiczna 77 40 87 963
Poradnia Neurologiczna  77 40 87 963
Poradnia Reumatologiczna 77 40 87 963

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

ul. Bohaterów Warszawy 34, Nysa
   
Gabinet Rehabilitacyjny      77 40 87 919
Gabinet Rehabilitacji  77 40 87 918
Gabinet Rehabilitacji dla Dzieci z Porażaniem Mózgowym   77 40 87 919

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa
   
 Pracownia Analityki Ogólnej      77 40 87 967
 Pracownia Chemii Klinicznej   77 40 87 967
 Pracownia Hematologii  77 40 87 969
 Pracownia Serologii transfuzjologicznej z Bankiem Krwi  77 40 87 969
 Pracownia Koagulologii  77 40 87 969
 Pracownia Bakteriologiczna  77 40 87 877

Zakład Diagnostyki Obrazowej

ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa
   
 Pracownia TK      77 40 87 947
 Pracownia RTG   77 40 87 947
 Pracownia USG 77 40 87 947

ZOL w Paczkowie

ul. Staszica 3, 48-370 Paczków
   
  77 43 90 308
  77 43 90 302

 Poradnie Specjalistyczne w Paczkowie

ul. Staszica 3, 48-370 Paczków
   
Poradnia dla Kobiet   77 40 87 919
Poradnia Chirurgiczna  77 40 87 918