Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 4087830, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora.
 2.  Inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie: tel. 77 4087845, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., siedziba: budynek administracji „D”, pokój nr 21.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
  c) Kodeksem pracy;
  d) Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  e) Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zatrudnienia.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator  i inne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pracownik jest zobowiązany do ich podania. Zakres danych określa Kodeks Pracy, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania*.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pracownik posiada prawo:
  a) do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;
  b) usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji kadrowej;
  c) ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  d) przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
  e) sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.

  

*  Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania