loading...

Poradnie specjalistyczne

PORADNIA CHIRURGII
URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

PORADNIA CHIRURGII
OGÓLNEJ

PORADNIA CUKRZYCOWA

PORADNIA DLA KOBIET

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

PORADNIA LECZENIA BÓLU

PORADNIA OGÓLNA

PORADNIA OKULISTYCZNA

PORADNIA DLA KOBIET

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Dane teleadresowe
Adres
ul. Bohaterów Warszawy 23
Nysa 
-
Telefon 
77 408 78 64  -
Rejestracja
Telefon  77 408 78 64


W Poradni przyjmują  lekarze specjaliści zatrudnieni w Oddziale Chirurgii Urazowej.

Zakres działalności poradni to diagnostyka i leczenie:

 • urazów narządu ruchu: złamania kości, skręcenia i zwichnięcia stawów, urazy ścięgien, 
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • chorób układu kostnego,

Wykonywanie konsultacji i prowadzenie  chorych  przed i po zabiegach operacyjnych.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1
Nysa 
-
Telefon 
77 408 78 76 -
Rejestracja
Telefon  77 408 78 76
poniedziałek-piątek 8:00-14:30
środa 10:30-16:30


Zakres świadczonych usług przez Chirurgii Ogólnej:

Wykonywanie świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej, w tym procedury z zakresu tzw. "małej chirurgii" np.:

1) usuwanie wrastających paznokci

2) usuwanie tłuszczaków, kaszaków, znamion i innych zmian skórnych

3) pobieranie wycinków do badań histopatologicznych

4) nacięcia ropni

5) zmiany opatrunków

6) szycie ran

7) zakładanie i ściąganie unieruchomień

8) badania kontrolne po zabiegach i urazach

 

Wymagane skierowanie do poradni chirurgii ogólnej

Poradnia Diabetologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 63 -
Rejestracja
Telefon  77 408 79 63
Poniedziałek-piątek 8.00-13.00


Zakres świadczonych usług:

 • edukacja diabetologiczna,
 • konsultacja dietetyczna,
 • nauka obsługi gleukometrów,
 • nauka obsługi wstrzykiwaczy do insuliny,
 • nauka podawania insuliny,
 • porady lekarskie,
 • opieka na pacjentkami z cukrzycą ciążową.

Poradnia dla kobiet

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa
Telefon 
77 408 79 91
Rejestracja
Telefon  77 408 79 91


Prowadzimy:

 • Poradnictwo przedkoncepcyjne,
 • Świadczenia profilaktyczne i badania diagnostyczne u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej,
 • Poradnictwo antykoncepcyjne,
 • Diagnostykę i leczenie schorzeń okresu menopauzalnego,
 • Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, diagnostyka i leczenie schorzeń układu rodnego,
 • Profilaktyczne badania ginekologiczne, 
 • Profilaktyczne badania cytologiczne,
 • Realizacja programu profilaktyki rkaa szyjki macicy
 • Wykonujemy badania:
  - USG ciąży,
  - USG ginekologiczne. 

Poradnia Endokrynologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 82 -
Rejestracja telefoniczna
poniedziałek-piątek 8.00-13.00


Zakres działalności poradni :

 • udzielanie poradnictwa i orzecznictwo lekarskie w zakresie gastrologii
 • wykonywanie badań USG jamy brzusznej i narządów powierzchownie położonych.
 • wykonywanie biopsji aspiracyjnych cieńkoigłowych (BACC) 
 • Badania dostępne dla Poradni wykonywane w ZOZ Nysa:
  - Tomografia Komputerowa
  - Badania laboratoryjne (zakres dostępny w laboratorium ZOZ Nysa)
Poradnia Gastroenterologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 82 -
Rejestracja telefoniczna
poniedziałek-piątek 8.00-13.00


Zakres działalności poradni :

 • poradnictwo i orzecznictwo lekarskie w zakresie gastrologii
 • USG jamy brzusznej 
 • Badania dostępne dla poradni wykonywane w ZOZ Nysa:
  - badania endoskopowe przewodu pokarmowego
  - diagnostyka obrazowa (Tomografia Komputerowa, badania kontrastowe przewodu pokarmowego)
  - badania laboratoryjne (zakres dostępny w laboratorium ZOZ Nysa)
Poradnia Laryngologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 63 -
Rejestracja telefoniczna
Poniedziałek-piątek  8.00-13.00


Przed wejściem do lekarza pacjent musi być zarejestrowany w dniu wizyty (wyciągnięta lub założona dokumentacja lekarska)

Obowiązuje skierowanie do Poradni lub Szpitala

O kolejności przyjmowania decyduje lekarz

Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po okazaniu stosownej legitymacji

Wtorek

lek. Małgorzata Dawiskiba

14.00-14.30 kontrole poszpitalne
14.30-15.30 konsultacje laryngologiczne
15.30-16.00 kwalifikowanie, zapisywanie do Oddziału
16.00-18.00 badania endoskopowe, audiometryczne 

Środa

lek. Anna Łuczyńska Sopel

8.00-10.00 badania endoskopowe, audiometryczne
10.00-10.30 kontrole poszpitalne
10.30-11.30 konsultacje laryngologiczne
11.30-12.00 kwalifikowanie, zapisywanie do Oddziału

Czwartek:

lek. Michał Lubszczyk

8.00-10.00 badania endoskopowe, audiometryczne
10.00-10.30 kontrole poszpitalne
10.30-11.30 konsultacje laryngologiczne
11.30-12.00 kwalifikowanie, zapisywanie do Oddziału

Poradnia Leczenia Bólu

Dane teleadresowe
Adres
ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa  -
Telefon 
77 408 78 63  -
Rejestracja
Telefon  77 408 78 63


Poradnia Leczenia Bólu zajmuje się kompleksowym farmakologicznym leczenia bólu przewlekłego we wszystkich zespołach bólowych. W Poradni wykonuje się również blokady okołonerwowe, splotowe, przykręgosłupowe i zewnątrzoponowe w wybranych zespołach bólowych.

Poradnia czynna jest w  poniedziałki, środy i piątki.

Wizyty domowe tylko dla pacjentów leżących.

Poradnia Ogólna

Dane teleadresowe
Adres
- -
Telefon 
-
Rejestracja
Telefon  -


-

Poradnia Okulistyczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 04 -
Rejestracja
Telefon  77 408 79 04


Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna zajmuje się:

 • opieką poszpitalną pacjentów leczonych w Oddziale Okulistycznym,
 • diagnostyką i leczeniem złożonych schorzeń okulistycznych,
 • kwalifikacją pacjentów do zabiegu,
 • badaniami wcześniaków,
 • inne.

Poradnia dla Kobiet

Dane teleadresowe
Adres
ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa  -
Telefon 
77 408 78 81 -
Rejestracja
Telefon  77 408 78 81


W ramach działalności Poradni wykonywane są:

 • badania USG,
 • badania tokograficzne,
 • wymazy cytologiczne,
 • wymazy bakteriologiczne.

W Poradni Kobiet prowadzone są również konsultacje z zakresu:

 • zagrożeń przedwczesnym porodem,
 • niewydolności szyjki macicy,
 • diagnostyki hypotrofii płodu,
 • leczenia zagrażających poronień,
 • kontroli leczenia poszpitalnego, w tym leczenie nadciśnienia, cukrzycy, chorób układu moczowego.

Poradnia Reumatologiczna
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie z przykrością informuje, że od dnia 1.09.2023 r. do odwołania zawiesza działalność Poradnii Reumatologicznej z powodu braku lekarza.
Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa -
Telefon 
77 408 79 63 -
Rejestracja telefoniczna
Poniedziałek-piątek 8.00-13.00
Telefon  77 408 79 63


Zakres świadczonych usług przez Poradnię Reumatologiczną:

 • Diagnostyka układowych chorób tkanki łącznej  -zlecenie badań serologicznych i immunologicznych /badanie czynnika reumatoidalnego, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał przeciwcytrulinowych, przeciwciał przeciwbakteryjnych, wskaźników ostrej fazy.
 • Diagnostyka radiologiczna układu ruchu.
 • Diagnostyka obrazowa układu ruchu / TK, MRI/.
 • Diagnostyka scyntygraficzna układu ruchu.
 • Systematyczne monitorowanie chorych z przewlekłymi zapalnymi schorzeniami układu ruchu, zlecanie systematycznych badań biochemicznych monitorujących przebieg choroby.
 • Zlecanie zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych.
 • Współpraca z Poradniami Ortopedycznymi, Neurologicznymi, Rehabilitacyjnymi; kwalifikacja do zabiegów reumoortopedycznych.
 • Kierowanie pacjentów do Oddziałów Reumatologii w Kup, Paczkowie, Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju i Ustroniu celem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia poszpitalnego.
 • Współpraca z lekarzami rodzinnymi w celu diagnostyki i dalszego postępowania terapeutycznego pacjentów.
 • Kierowania chorych na leczenie sanatoryjne i turnusy rehabilitacyjne.
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia.

Poradnia Urologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa -
Telefon 
77 408 79 82 -
Rejestracja
Poniedziałek-piątek 8.00-13.00
Telefon  77 408 79 82


Zakres działalności poradni 

 • Udzielanie porad specjalistycznych z zakresu urologii dorosłych
 • Leczenie specjalistycznych schorzeń takich  jak: choroby gruczolaka stercza, kamica nerkowa, zakażenia układu moczowego, dysfunkcja pęcherza moczowego, choroby nowotworowe układu moczowego
 • Kierowanie na badania diagnostyczne: usg, urografia, TK, badania urodynamiczne, badania laboratoryjne (w tym PSA).
 • Kierowanie pacjentów wymagających leczenia szpitalnego do Oddziału Urologicznego w Nysie.  
Poradnia Chorób Zakaźnych

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa 
Telefon 
77 408 79 54 
Rejestracja
Telefon: 77 408 79 54

Poniedziałek- Piątek        10:00 - 14:00


Specjalistyczna Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

Poradnia świadczy usługi medyczne dla dorosłych i dla dzieci.

Zakres świadczeń obejmuje:

 • specjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych oraz chorób wątroby,
 • ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego,
 • kontynuację leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Możliwości diagnostyczne:

 • wykonywanie badań bakteriologicznych i mykologicznych zależnie od potrzeby,
 • wykonywanie niezbędnych badań serologicznych

Poradnia Neurologiczna

Dane teleadresowe
Adres
ul. Ogrodowa 1, Nysa  -
Telefon 
77 408 79 63 -
Rejestracja telefoniczna
Poniedziałek - piątek 8:00-13.00


Zakres udzielanych świadczeń:

1. Ustalenie rozpoznania lekarskiego na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.
2. Udzielanie porad z zakresu chorób neurologicznych.

3. Realizacja postępowania diagnostycznego i leczniczego.
4. Kwalifikacja chorych do leczenia szpitalnego.
5. Kontrola leczenia pacjentów po pobycie w Szpitalu.
6. Edukacja pacjentów.
7. Szkolenie personelu medycznego.
8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.