loading...

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

ZAKŁAD
REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Dane teleadresowe
Adres
ul. Bohaterów Warszawy 34, Nysa -
Telefon 
Zakład Rehabilitacji Leczniczej 77 40 87 919
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 77 40 87 918
Personel
Kierownik Zakładu  -
dr Marcin Krajczy
st. asystent, specjalista w dziedzinie fizjoterapii
Zastępca Kierownika Zakładu   
mgr Ewa Beutel
mł. asystent

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00


Fizjoterapią nazywamy zespół metod oddziaływania na człowieka, wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.
Fizjoterapia jest zawodem medycznym, w nomenklaturze międzynarodowej przedstawiciele tego zawodu nazywają sie fizjoterapeutami.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Nysie świadczy kompleksową fizjoterapię dla lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie:

1. diagnostyki świadczonej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii - wizyta fizjoterapeutyczna;

2. kompleksowej specjalistycznej fizjoterapii dzieci (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - stosuje się specjalistyczne metody neurorehabilitacji, m. inn. NDT Bobath, SI );

3. kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych specjalistycznych metod:

•    terapia manualna MDT (mechaniczna diagnostyka i terapia) Mc Kenzie,

•    terapia manualna OMT Kaltenborna – Evjentha,

•    terapia funkcjonalna PNF;

4. fizykoterapii:

•    elektroterapia,

•    PENC - pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości ( magnetronic),

•    PEWC -pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls, mikrofale),

•    światłolecznictwo (laser biostymulacyjny),

•    krioterapia;

5. kinezyterapii (sale gimnastyczne, urządzenia do ćwiczeń);

6. masażu.

 

Instytut Fizjoterapii zatrudnia:

•    specjalistę w dziedzinie fizjoterapii,

•    4 specjalistów (pierwszego stopnia) w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

•    magistrów fizjoterapii,

•    techników fizjoterapii,

•    masażystów.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA DLA PACJENTÓW

ROBOT REHABILITACYJNY

W terapii wykorzystuje się inteligentnego robota rehabilitacyjnego Fourier M2, służącego do diagnostyki i terapii kończyny górnej. Fourier M2 zaprojektowano w celu indukowania neuroplastyczności mózgu. Stworzony dla poprawy funkcji kończyny górnej dla pacjentów  po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego. Dzięki zintegrowanej technologii haptycznej, Fourier M2, może "wyczuć" dotyk pacjenta i zapewnić odpowiednie wsparcie dla samodzielnego ruchu aktywnego naszego podopiecznego lub zastosować adekwatny opór, poprawiając tym samym aktywność tułowia czy docelowo kończyn. Ponadto obiektywna ocena terapii oraz przyjazne dla użytkownika raporty na temat postępów zapewniają obiektywne odniesienie dla terapeuty. Jako kolejna generacja robotów rehabilitacyjnych we współpracy z terapeutą, Fourier M2 umożliwia  większą skuteczność oraz efektywność terapii, jak również zarządzanie procesem rehabilitacji zgodnie z normami EBM.

URZĄDZENIE DO REHABILITACJI RĘKI

Mamy do dyspozycji urządzenie diagnostyczno terapeutyczne Hand Tutor TM do fizjoterapii ręki z Biofeedbackem. Ten nowoczesny systemem przeznaczonym do leczenia zaburzeń czuciowych, ruchowych oraz poznawczych ręki. System jest zaawansowanym pakietem  umożliwiającym zarówno ocenę funkcji ręki jak i leczenie jej zaburzeń.