KOORDYNATOR DS. PAKIETU ONKOLOGICZNEGO w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie działa Koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej. Nadzoruje on proces terapii pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami. 

Zadania Koordynatora 

Głównym zadaniem Koordynatora jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zadania koordynatora:

  • koordynacja planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium,
  • dbałość o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia),
  • udzielanie pacjentowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem.

Miejsce oraz godziny pracy Koordynatora 

Koordynator pakietu onkologicznego dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

ul. Ogrodowa 1, Nysa

godziny pracy: 07:25 do 15:00 od poniedziałku do piątku

telefon: 509 730 362 lub wew. 652