Tryb przyjmowania skarg i wniosków

 1. Skargi i  wnioski dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie mogą być składane:
 2. Dyrektorowi Szpitala i Zastępcy Dyrektora ds. medycznych, budynek dyrekcji przy ul. Boh. Warszawy 34  w Nysie
 3. Ordynatorowi Oddziału oraz Kierownikom danej komórki organizacyjnej.
 4. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, bezpłatna infolinia: 800 190 590,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           
 5. W Sekcji Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, tel. (77) 40 20 182, infolinia (77) 194-88,  tel./faks (77) 40 20 101 (sekretariat), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Skargi składane do Sekcji Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą:

 • jakości świadczeń medycznych,
 • dostępności do świadczeń medycznych,
 • odpłatności za świadczenia medyczne;

 Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, Opolska Izba Lekarska, 
  ul. Grunwaldzka 23, 45 – 054 Opole,
  tel. (77) 454 59 39, fax. (77) 454 67 09,  
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z dnia 31 marca 2009 09.Nr 52 poz. 417

 

Jak złożyć skargę:

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu oraz podpisu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi, wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia skargi. Odpowiedź na skargę pisemną udzielana jest w formie pisemnej, skargi ustne rozpatrywane są w chwili złożenia, za wyjątkiem skarg szczególnie skomplikowanych.

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie:

 • prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków, w którym są odnotowane pisemne skargi pacjentów, 
 • przechowuje teczki z pisemnymi skargami wpływającymi bezpośrednio od pacjentów jak też poprzez media oraz wysłane odpowiedzi na skargi.