Rok 2015

Nazwa projektu:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" .

Opis projektu:
 • Koszt realizacji projektu - 69 748,24 zł
 • Kwota przyznana przez PFRON - 41 848,92 zł
 • Środki własne - 27 899,32 zł


  Zakupiono:

 • aparat do terapii skojarzonej 1 szt.
 • platformę do ćwiczeń równowagi i propriocepcji 1 szt.
 • aparaty do elektroterapii 4 szt.

Rok 2013

Nazwa projektu:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w ramach programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami II"

 • Koszt realizacji projektu 103 622,72 zł
 • Środki PFRON 62 197,00 zł
 • Środki własne 41 465,72 zł

Opis projektu: zakupiono: 8 łóżek rehabilitacyjnych dla szpitala w Nysie:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie 4 szt.
 • Pododdział udarowy Oddziału Neurologicznego Szpitala w Nysie 4 szt.