Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 493 420,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 419 407,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  74 013,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, młodzieży i dorosłych  w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.