Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020\


Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 811 958,05 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 54 133,54 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  271 824,51 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego oraz poprawa dostępności do wykonywania badań diagnostycznych.