W ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie przyznano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Oddziału Zakaźnego w związku z COVID-19

 

Całkowita wartość zadania: 6 000 000 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 278 000 zł

Wkład własny w kwocie 722 000 zł

Celem realizacji inwestycji jest poprawa sytuacji epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Rozbudowa Oddziału Zakaźnego zapewni większą dostępność i poprawi jakość specjalistycznej opieki zdrowotnej.