Projekt: „Zabezpieczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia czyli ostrych zespołów wieńcowych, urazów wielonarządowych oraz wypadków masowych na obszarze pogranicza


Wartość 77.255,40 zł. Dofinansowanie: 54.492,87 zł.
W ramach projektu zakupiono 3 kardiomonitory dla Szpitala w Nysie oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla służb ratowniczych pograniczna czesko-polskiego.