Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Całkowita wartość Projektu wynosi: 757 510,23

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 732 857,17 zł

Wkład własny w kwocie 42 653,06 zł

Celem projektu jest: Przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się wirusa SARS-CoV-2