Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Całkowita wartość dotacji wynosi: 44 517,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 44 000,00 zł

Wkład własny w kwocie 517,00 zł

Sprzęt, który został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości służy m.in. do ratowania życia pacjentów z COVID-19 jak i do realizacji celów statutowych szpitala takich jak: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów gdzie liczną grupę stanowią ofiary przestępstw takich jak: wypadki drogowe, przemoc domowa i agresja w miejscach publicznych