loading...

DARCZYŃCY

PODMIOTY KOOPERUJĄCE

UCZELNIE

Darczyńcy

Dary na rzecz ZOZ – u Nysa

ROK 2019


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

1.Pulsoksymetr 1 szt. 6.588,00 Oddział Noworodkowy

2.Pulsoksymetr 4 szt. 39.982,60 Oddział Dziecięcy

2.Ciepłe gniazdko 3 szt. 29.550,00 Oddział Noworodkowy

3.Łóżko młodzieżowe 12 szt. 42.508,80 Oddział Dziecięcy

4.Waga noworodkowa 2 szt. 9102,38 Oddział Noworodkowy

5.Pompa inf. strzykawkowa 2 szt. 5.200,00 Oddział Noworodkowy

6.Pompa inf. objętościowa 2 szt. 5.940,00 Oddział Noworodkowy

7.Inkubator zamknięty 1 szt. 42.676,81 Oddział Noworodkowy

8.Kardiomonitor 2 szt. 32.400,00 Oddział Noworodkowy

ROK 2020


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

1.Łóżko szpitalne 5 szt. 66.690,00 Oddział Intensywnej Opieki

2.Kardiomonitor 2 szt. 42.552,00 Oddział Intensywnej Opieki

American Heart of Poland

1.Angiograf 1 szt. 1.859068,42 Blok operacyjny

LOTTO

1.Samochód Volkswagen 1 szt. 32.700,00

SCHADECOR

1.Łóżko szpitalne 2 szt. 29.851,20 Oddział Intensywnej Opieki

2.Zestaw do kompresji klatki piersiowej 1 szt. 53.941,68 SOR

3.Zestaw do trudnej intubacji 1 szt. 8.100,00 Oddział Intensywnej Opieki

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

1.Defibrylator 1 szt. 30.780,00 Oddział Intensywnej Opieki

2.kardiomonitor modułowy 3 szt. 47.498,40 Oddział Intensywnej Opieki

3.Stół operacyjny 1 szt. 49.950,00 Oddział Intensywnej Opieki

4.Pompa infuzyjna 13 szt. 59.389,20 Oddział Intensywnej Opieki

SCHILLER

1.Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 1 szt. 36.180,00 Zespół Wyjazdowy

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

1.Kapnograf 1 szt. 10.000,00 Zespół Wyjazdowy

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

1.Respirator EVITA 4 szt. 516.240,00 Oddział Intensywnej Opieki

2.Respirator Flight 3 szt. 171.000,00 Oddział Zakaźny

3.Respirator T7 1 szt. 75.572,00 Oddział Intensywnej Opieki

4.Kardiomonitor Q7 5 szt. 106.458,95 Oddział Intensywnej Opieki

5.Kardiomonitor C80 5 szt. 46.980,00 Oddział Intensywnej Opieki

6.Ssak chirurgiczny 4 szt. 33.393,60 Oddziały Szpitalne

7.Analizator immunofluorescencyjny 1 szt. 6.000,00 SOR

ROK 2021


Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

1.Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 3 szt. 135.108,00 Zespoły Wyjazdowe

2.Aparat do tlenowej wentylacji 11 szt. 175.698,40 Oddział Intensywnej Opieki SOR,Zakaźny

3.Respirator transportowy Flight 3 szt. 171.000,00 Oddział Intensywnej Opieki

4.Pompy infuzyjne 100 szt. 388.800,00 Oddziały Szpitalne

5.Pompy inf.objetościowe 21 szt. 86.184,00 Oddziały szpitalne

6.Łóżko szpitalne 8 szt. 79.200,00 Oddział Intensywnej Opieki

7.Ssak chirurgiczny 6 szt. 50.090,40 Oddziały szpitalne

8.Respirator GE Carescape 10 szt. 1.000.000,00 Oddział Intensywnej Opieki

9. Aparat do terapii nerkozastępczej 1 szt. 108.000,00 Oddział Intensywnej Opieki

10.Stół operacyjny 1 szt. 24.948,00 Sala Cięć

11.Stół operacyjny 1 szt. 24.948,00 Por.Chir.Ogólnej

12.Centrala monitorująca 1 szt. 39.775,48 Oddział Intensywnej Opieki

13.Kardiomonitor Q7 15 szt. 319.376,85 Oddział Intensywnej Opieki

ROK 2022


GRUPA AZOTY

1.  Aparaty EKG  3 szt.- 19 000,00 dla Oddziałów covidowych

Podmioty kooperujące

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  

American Heart of Poland s.a.: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu: badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu: badania i konsultacje toksykologiczne 

NZOZ gabinet lekarskiej diagnostyki mikroskopowej „Histamed” s.c. w Gliwicach : badania histopatologiczne i cytologiczne,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: wykonywanie całodobowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej na naczyniach wewnątrzczaszkowych i obwodowych badania okulistyczne (OCT) badania urodynamiczne, 

Prudnickie Centrum Medyczne s.a. w Prudniku: świadczenia ratownictwa medycznego udzielane osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego: usługi transportu sanitarnego 

Diaverum Polska sp. z o.o. zabiegi w zakresie zabiegów hemodializy w ostrej niewydolności nerek, 

Szpital Wojewódzki w Opolu: badania scyntygraficzne 

Alab Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: badania analityczne, biochemiczne, immunochemiczne. 

Wojewódzkie specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu: badania EMG 

Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Opolu: badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne, parazytologiczne 

Brzeskie Centrum Medyczne: współpraca w zakresie kontynuacji procesu  rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej 

Polski Bank Komórek Macierzystych – pobieranie krwi pępowinowej oraz promocja idei bankowania krwii

Nyski Ośrodek Onkologii „ONKOVIT” – badania mammograficzne,

Vita Scan – badania diagnostyczne w zakresie rezonansu magnetycznego,

Diabetica – wykonywanie badan densytometrycznych,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach – wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie konsultacji neurochirurgicznych,

Histamed S.C – wykonywanie badań histopatologicznych,

NZOZ „FRK Homograft”- pobieranie ludzkich tkanek od zmarłych dawców celu przygotowania ich do przeszczepu,

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego,

Creator SP. Z  O . O. – umowa w zakresie tlenoterapii w komorze hiperbarycznej.

Współpraca z Uczelniami

PWSZ w Nysie -  praktyki zawodowe w zakresie: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, diabetologii, kosmetologii

Politechnika Opolska – kierunek fizjoterapia,

Uniwersytet w Szczecinie – wydział lekarski,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wydział wojskowo – lekarski

Uniwersytet Opolski – wydział lekarski,

Warszawski Uniwersytet Medyczny – wydział lekarski