wtorek, 08 luty 2022 09:52

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W ZOZ NYSA OD DNIA 04.04.2022r.

 • Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych będą odbywały się z zachowaniem poniższych zasad:
 • Odwiedziny są możliwe codziennie w godzinach: 14.00 -16.00
 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji( w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • Osoba odwiedzająca zobowiązaną jest do dokładnego  zdezynfekowania rąk – niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego, a następnie na oddział.
 • Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie mieć prawidłowo założoną maseczkę tj. zasłaniając usta i nos.
 • Podczas wizyty na oddziale nie wolno zdejmować maseczki.
 • W czasie  wizyty nie wolno  siadać na łóżku chorego, tylko na dostępne krzesło.
 • W trakcie odwiedzin  należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bliskiego kontaktu z pacjentem, zachować w kontaktach  odpowiedni dystans – co najmniej 1,5 metra.
 • W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować, przytulać, nie wskazane jest podawanie ręki.
 • Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko 1 osoba, a w szczególności 2 osoby. 
 • Maksymalny czas odwiedzin 20 minut.
 • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Pacjent w czasie odwiedzin nie może opuszczać oddziału.

  Ponadto: 
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa
 • zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjentów były zaszczepione przeciw Covid – 19

  Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.